Pro vystavovatele

XVIII. ročník HRAČKOBRANÍ

(Kamenice nad Lipou 10. – 14. července 2024)

 Základní podmínky pro účast na přehlídce hračkářské tvorby na nádvoří v hlavních festivalových dnech (středa – neděle 10. – 14. července 2024)

Nabízíme:

 1. prodejní místo včetně stánku
 2. rezervaci ubytování dle dohody (nikoliv úhradu)
 3. účast na odborném semináři (včetně občerstvení)

Požadujeme:

 1. prezentace vlastní produkce a nabídka převážně vlastních výrobků (hračky, herní a příbuzné předměty); prezentace autorské tvorby má při posuzování přednost
 2. závaznou účast po celou dobu konání festivalu
 3. případné provozování hracího místa, tvůrčí dílny s ukázkou rukodělné práce (tyto nabídky mají při posuzování přednost)
 4. umožnění předání vybraných předmětů do sbírky UPM vzájemně dohodnutým způsobem
 5. darování dvou kusů předmětů pro sbírku Hračkobraní budovanou Městským muzeem v Kamenici nad Lipou
 6. v případě výběru k účasti na Hračkobraní zaplacení nájmu za prodejní místo (včetně zapůjčení stánku) ve výši 1.000 Kč
 7. dodržení jednotného vzhledu stánku dle manuálu pořadatele (označení stánku zajistí pořadatel v jednotné grafické úpravě)
 8. dodání stručné charakteristiky firmy a představení designéra nabízených hraček v elektronické podobě (včetně firemního loga, případně 1-2 fotografie ve formátu jpg.) pro prezentaci na stánku (grafické zpracování a instalaci zajistí pořadatel na vlastní náklady)

 

Zájem o účast sdělte nejpozději do 29. února 2024

poštou na adresu

Mgr. Petr Pech,

Městské muzeum

nám. Čsl. armády 1

394 70 Kamenice nad Lipou (rozhodující je datum poštovního razítka)

nebo

e-mailem na adresu petr.pech@kamenicenl.cz (do 24:00 hodin)

 

Přiložte (k e-mailu připojte) odkaz na webovou prezentaci, prohlášení o souladu nabízené produkce se Statutem Hračkobraní: ke stažení PDF nebo WORD, identifikační údaje, nabízený sortiment nebo doprovodný program (ukázky výroby, dílna nebo herna pro děti atd.), případně další údaje, které považujete za vhodné.

 

Nabídky budou vyhodnoceny a zájemci vyrozuměni 15. března 2024.

Případné dotazy zasílejte na výše uvedené adresy nebo volejte na 776 669 533.